mucon1a Auto Pippel Autoschade Pippel Pippel Bramen Pippel Automatisering Van Arendonk Makelaardij Van Doorn Geldermalsen Fysio Xtra Ridder en Den Hertog def Satter Assurantien Kwekerij De Waal Arie de Jongh tandtechniek vrienden wilhelmina kinderziekenhuis 1.07 varkensbedrijf Pippel11 Wakkermans Interlec Regiobloemist 1
donker_150_70

Wedstrijdprogramma

Zoeken

Nu online

We hebben 22 gasten en geen leden online

Belangrijkste punten uit de Algemene Ledenvergadering van 18 maart 2022


Aanwezig: 4 bestuursleden en 39 leden.

Bestuursmutaties

Feddo van de Molen is gekozen in de functie van algemeen bestuurslid. Yvette Hurksmans is gekozen in de functie van wedstrijdsecretaris. Per 30-06-22 treden af Jacco de Kiviet (jeugdzaken) na een periode van 5 jaar. Heleen de Wit (secretaris) na een periode van 8 jaar en Johan van Zoelen (Sponsoring/kleding&materialen) na een periode van 5 jaar. Ook Christien van Willigen legt na een periode van maar liefst 10 jaar per 30-06-22 haar penningsmeesterstaken neer. 

We doen hierbij een dringende oproep voor nieuwe bestuursleden. Een bestuurstermijn duurt 3 jaar, het wordt tijd om te rouleren. Indien geen nieuwe bestuursleden worden gevonden zal er een extra ledenvergadering gaan plaatsvinden.

Het bestuur is tot en met 30 juni 2022 als volgt samengesteld:

* Voorzitter                                                       Vacature             
* Secretaris                                         Heleen de Wit                 (Aftredend 30-06-2022) 
* Penningmeester                               Vacature   
* Westrijdsecretaris                             Yvette Hurkmans                              
* Algemeen                                          Arie de Jongh 
* Algemeen                                          Feddo van der Molen
*Jeugdzaken                                       Jacco de Kiviet               (Aftredend 30-06-2022)
* Sponsoring/Kleding & materialen   
  Johan van Zoelen           (Aftredend 30-06-2022)


Contributie voor seizoen 2022/2023

Door de meerderheid van de leden is ingestemd met de voorgestelde contributieverhoging.

Contributie-   Contributie
bedrag per jaar   bedrag per jaar
2021-2022   2022-2023
Senioren  €          180,00 €        189,00
Junioren 16 tot 18 jaar €          124,00 €        130,00
Jeugd 12 tot 16 jaar €          102,00 €        107,00
Jeugd tot 12 jaar €            84,00 €          88,00
Kabouter 5 jaar €            54,00 €          57,00
Donateur + verz. €            78,00 €          78,00
Donateur €            60,00 €          60,00
Donateur 65+ €            30,00 €          30,00

Vacatures

 
Hoge urgentie: nieuwe bestuursleden; voorzitter, penningmeester, secretaris, algemene leden. Overige vacatures: (jeugd)trainers, (jeugd)leiders, clubscheidsrechters, bestuurskamerdienstvrijwilligers, kantinedienstvrijwilligers, Commissieleden; EBC, kantine, jeugd, activiteiten, onderhoud.


Arie van Ingen (onderhoud grijs) is na vele jaren inzet voor de club gestopt. Martin van der Laar is nu de nieuwe contactpersoon (onderhoud grijs). Arie heeft afgelopen jaren heel veel betekend voor de club en is afgelopen december in het zonnetje gezet. We wensen Martin heel veel succes.

Er is aanvang seizoen 2021-2022 een Jeugdcommissie opgericht met Maarten, Lawrence, Rianne, Angelien, Mark, Sandór en Kees. We hebben afgelopen juli/aug. campagne “werving bestuursleden” gevoerd met Raimon, Nilco, Joyce, Téan, Anne, Yvette, Arja en Feddo. Hier is de EBC (elftalbegeleidingscommissie) uit ontstaan met Arie, Téan en Anne. (Arie is tussentijds gestopt). Feddo en Yvette zijn tot het bestuur toegetreden.

Harmonisatie sportbeleid gemeente West Betuwe

Ongeveer 2 jaar geleden is gem. West Betuwe in overleg met de sportverenigingen gestart met het harmoniseren van het sportbeleid.
Waarom? Omdat de voormalige gemeenten Neerijnen, Lingewaal en Geldermalsen allemaal verschillende uiteenlopende afspraken hadden.

Voor alle 15 voetbalverenigingen in gem. West Betuwe gelden nu per
1 januari 2022 dezelfde afspraken. Kort samengevat:

TE BETALEN: Gebruiksvergoeding velden:


De vereniging betaalt m.i.v. 1-1-2022 jaarlijks per grasveld een vergoeding van € 594,- per veld aan de gemeente.
Voor 2,6 grasvelden een totaal bedrag van € 1.544,- (incl. BTW)

De vereniging betaalt na een realisatie van een kunstgrasveld € 7.822,- per jaar incl. BTW.

TE ONTVANGEN: Vergoeding beheer en onderhoud velden

De vereniging ontvangt jaarlijks een bijdrage voor het verrichten van het beheer en onderhoud op het sportpark.

De bijdrage is € 4.472,- per grasveld. De totale bijdrage voor 2,6 grasvelden, bedraagt € 11.672,-.


Indien een kunstgrasveld is gerealiseerd bedraagt de bijdrage € 2.942,- per veld. 
In de oude subsidie regeling ontvingen we +/- € 8.000,- normsubsidie van de gemeente.

Op verzoek van de leden organiseren we op korte termijn een extra informatie-avond omtrent eventueel een kunstgrasveld bij onze club.