mucon1a Auto Pippel Autoschade Pippel Pippel Bramen Pippel Automatisering Van Arendonk Makelaardij Van Doorn Geldermalsen Fysio Xtra Ridder en Den Hertog def Satter Assurantien Kwekerij De Waal Arie de Jongh tandtechniek vrienden wilhelmina kinderziekenhuis 1.07 varkensbedrijf Pippel11 Wakkermans Interlec Regiobloemist 1
donker_150_70

Wedstrijdprogramma

Zoeken

Nu online

We hebben 50 gasten en geen leden online

Ga zuinig om met energie!

Beste Leden,

Momenteel bevinden wij ons in een onrustige wereld, met ingrijpende gevolgen voor de economie en niet in de laatste plaats de energiekosten. Helaas ontkomen wij bij VV Haaften ook niet aan sterk toegenomen kosten. Momenteel bedragen de energielasten ongeveer 40% van ons totale budget. Normaliter lag dit ergens tussen de 15 tot 20%. Gelukkig zijn we momenteel een financieel gezonde vereniging en kunnen we de gestegen kosten (tijdelijk) opvangen. Dit neemt echter niet weg dat we binnen VV Haaften ook kritisch zullen moeten gaan kijken naar de manier waarop wij energie verbruiken.

Verduurzaming
Binnen onze vereniging zijn we met een speciale commissie aan het kijken of we onze energielasten onder controle kunnen krijgen. Hiervoor hebben wij een aantal maatregelen genomen voor de korte termijn om ons verbruik naar beneden te brengen.

Daarnaast zijn we aan het kijken hoe we op lange termijn ons energieverbruik naar beneden kunnen brengen. Hierbij valt te denken aan het plaatsen van zonnepanelen, warmtepomp, et cetera. Wij hopen jullie hier tijdens de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering (ALV) meer over te kunnen vertellen. 

Wat kan ik doen?
Naast bovengenoemde maatregelen willen wij ook een beroep doen op al onze leden om zuinig om te gaan met het energieverbruik op de club. Een aantal zaken waar jullie als leden invloed op hebben:        

-Probeer de tijd dat je onder de douche staat te beperken. Wij willen leiders/trainers vragen hierop te letten bij de jeugdleden. Andere verenigingen verzoeken hun leden om thuis te gaan douchen. Zo ver willen wij op dit moment (nog) niet gaan.
-Indien je de laatste bent die de kleedkamer verlaat, doe dan het licht uit. Dit geldt ook voor andere ruimtes.
-Laat niet onnodig ramen en deuren open staan in ruimtes die verwarmd worden.
-Leiders & trainers willen wij vragen om de lichtinstallatie alleen in te schakelen voor het deel van het veld dat zij nodig hebben en deze zo kort mogelijk na afloop van elke training weer uit te schakelen.

Gevolgen voor ledencontributie & kantineprijzen
Momenteel zijn wij ons als bestuur aan het bezinnen op hoe verder om te gaan met deze situatie en eventueel te verwachten verdere stijging van de energielasten. Potentieel zou dit gevolgen kunnen hebben voor de hoogte van contributie, alsmede de kantineprijzen. Ook hierover zullen wij in gesprek gaan met de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Mocht u/jij goede ideeën hebben of op enige wijze iets kunnen en willen betekenen voor de vereniging dan nodigen wij u van harte uit om contact op te nemen met een van onze bestuursleden.

Wij hopen op ieders begrip en medewerking! Samen kunnen we er voor zorgen dat we onze energielasten verminderen.


Met vriendelijke groet,

Bestuur VV Haaften