Clubinfo

Over Voetbal Vereniging Haaften

Adres- & Clubgegevens

Voetbalvereniging Haaften
“Sportcomplex Elzenbos”

Bezoekadres:
v.v.HAAFTEN
Enggraaf 24
4175 ER Haaften

Contactgegevens & info

Yvette Hurkmans (wedstrijdenzaken)
hurkmans.y@hotmail.com
Tel.: 06 45 85 32 78

Heleen de Wit (algemene zaken)
hldewit@hotmail.com
Tel.: 06 22 13 67 44

Sponsoring
sponsoringvvhaaften@gmail.com

Algemene info

Tel. bestuurskamer: 0418-591440
Secretaris e-mail: secretaris@vvhaaften.nl
IBAN: NL 02 RABO 0324 1554 92

Clubkleuren v.v.HAAFTEN:
Shirt Rood/Groen (Vert. gestreept)
Broek Zwart
Kousen Rood/Groen (Hor. gestreept)

Betuurkamerdiensten

Zaterdagochtend (8.00 tot 13.00 uur)
Volgens bestuurskamerdienst rooster.

Zaterdagmiddag (13.00 tot 17.00 uur)
Bij Thuiswedstrijden van Haaften 1; Jap Bambacht en Rini Klein.

Info of aanmelden voor een  bestuurskamerdienst? Neem dan contact op met één van de bovenstaande coördinatoren. Wij rekenen op je!

Contactformulier

Oprichting v.v.HAAFTEN

Voetbalvereniging Haaften is een enthousiaste vereniging met een grote inbreng en inzet van de leden. Het ledental beweegt zich gestaag in de richting van de 400. Voetbalvereniging Haaften mag zich dan ook rekenen tot één van de grootste verenigingen in de gemeente Neerijnen, met een belangrijke plaats in met name de Haaftense en Tuilse gemeenschap.”

Oprichting

Voetbalvereniging Haaften werd op 15 maart 1921 opgericht en heeft dus al een hele geschiedenis achter de rug. Niettemin zijn wij springlevend. Wij staan open voor iedereen van 5 jaar en ouder. Het 1e elftal van onze vereniging speelt momenteel in de 3e klasse van de KNVB district Zuid I. Dat betekent in de praktijk heel veel regionaal getinte wedstrijden.

Teams

Wij beschikken over 6 seniorenteams, waaronder 1 damesteam. De jeugdafdeling omvat 11 teams, verdeeld over de verschillende leeftijdsklassen. De competitiewedstrijden worden gespeeld op zaterdag: ’s morgens de jeugd en vanaf 12.30 uur de senioren. De trainingen vinden plaats op maandag- t/m donderdagavond.

Sportcomplex

Dit alles speelt zich af op ons sportcomplex Elzenbos aan de Enggraaf in Haaften. Wij hebben daar de beschikking over 2 velden, een oefenhoek (allen met veldverlichting) en een sporthal. Deze laatste wordt gebruikt voor de trainingen van de jeugd tijdens de winterperiode en bij heel slecht weer ook voor jeugdwedstrijden.

Voetbalkantine

Onze kantine is niet alleen een gezellig middelpunt tijdens wedstrijden en op trainingsavonden, maar ook het toneel van andere verenigingsactiviteiten, zoals klaverjaswedstrijden, sinterklaasviering, nieuwjaarsbijeenkomst, vrijwilligersavond en tal van andere festiviteiten.

Algemene gedragsregels:

Algemene gedragsregels op en rond het voetbalcomplex: Iedereen gedraagt zich sportief… Het zou zo logisch moeten zijn, maar voor degenen die niet weten hoe je jezelf gedraagt, hier nogmaals de gedragsregels.

• Leden
• Begeleiders/coach
• Trainers
• Ouders
• Toeschouwers

Wij als bestuur van de vv Haaften gaan ervan uit dat dit meehelpt aan een betere omgang met elkaar en een positiever beeld van het voetballen in zijn algemeen.

• Iedereen gedraagt zich sportief.
• We respecteren het werk van de vele vrijwilligers binnen de vereniging.
• Iedereen is verantwoordelijk voor het opruimen van zijn eigen rommel.
• We veroorzaken geen overlast op het sportcomplex en/of daarbuiten.
• Auto’s worden in de bestemde vakken geparkeerd en niet op de invalideplaats.
• Toeschouwers staan achter de afrastering en niet op het veld tijdens trainingen en wedstrijden.
• Alcoholgebruik na de wedstrijden volgens drank en horecawet voor voetbalverenigingen.
• Zelf meegebrachte drank is verboden.
• Drugsgebruik en drugsbezit in en om het sportcomplex is verboden en zal direct leiden tot een veld/complex verbod.
• Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en zijn aanleiding voor sancties.
• Een ieder die zich niet aan de gedragsregels houdt wordt op dit gedrag aangesproken en zo nodig worden er maatregelen getroffen.

• Je bent een teamspeler, sportiviteit naar elkaar staat voorop.
• Je zorgt dat je op de trainingen aanwezig bent en als je niet kan geef je dat tijdig door aan de trainer.
• Tijdens de trainingen toon je inzet en respect naar de trainer toe.
• Je zorgt dat je op tijd bij de wedstrijden bent en als je niet kan spelen geef je dat op tijd door aan de coach/leider.
• Als je sponsorkleding van de club mag gebruiken ga je daar netjes en zuinig mee om.
• Tijdens wedstrijden toon je inzet en ben je sportief naar je teamgenoten en tegenstanders.
• Je hebt respect voor je eigen teamgenoten, de tegenstander, leiders/coaches, publiek, grensrechters, scheidsrechter met andere woorden voor IEDEREEN die zich in en rondom het veld bevinden.
• Beslissingen van de leiding – scheidsrechter, grensrechter, teamleider of trainer – worden gerespecteerd en niet tegengesproken.
• Je bent zuinig op de materialen die gebruikt mogen worden ook de kleedkamers en velden horen daarbij.
• Alcohol is verboden tijdens training of wedstrijd.
• Je ruimt je eigen afval/peuken op gooit het in de vuilnisbak.
• Je loopt niet met voetbalschoenen in de kantine.
• Na het sporten – thuiswedstrijden, uitwedstrijden en trainingen – wordt er verplicht gedoucht.
• Omkleden doe je in de kleedkamer. Je voetbalschoenen maak je buiten schoon op de daarvoor aangewezen plaats. De kleedkamer laat je netjes achter. De laatste die doucht en/of de kleedkamer verlaat, veegt zowel de doucheruimte als de kleedkamer schoon.
• Op zaterdag verlaat je uiterlijk om 18.00 uur de kleedkamer en begeef je, je naar de kantine of naar huis.
• Je voetbaltas plaats je buiten in het tassenrek en niet in de kantine onder de kapstok.

• De trainer heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers en begeleiders.
• De trainer zorgt ervoor dat er zuinig wordt omgegaan met de velden en trainingsmaterialen.
• De trainer zorgt ervoor dat de velden na de training leeg zijn en de materialen netjes opgeruimd.
• De trainer gebruikt geen alcohol tijdens de training.
• De trainer kijkt na de training de gebruikte kleedkamer na en veegt deze zo nodig aan.
• De trainer draagt zorg voor het uitdoen van de verlichting op het veld, in de kleedkamers en het voetbalcomplex na de training als er geen andere teams meer zijn.
• De trainer rapporteert wangedrag van spelers, ouders aan het bestuur.

• Als leider/coach heb je een voorbeeldfunctie voor je team.
• Als leider/coach sta je voor positief coachen langs de lijn en geef je het juiste voorbeeld aan de spelers, je schreeuwt en of scheld niet en blijft ten alle tijden rustig.
• Als leider/coach heb je respect voor de spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechter, grensrechters en tegenstanders.
• Als leider/coach ben je op tijd aanwezig voor de wedstrijden en bij afgelastingen breng je het team op de hoogte.
• Als leider/coach ben je verantwoordelijk voor de opstelling van het team.
• Als leider/coach ben je verantwoordelijk voor het invullen van de digitale wedstrijdformulieren.
• Als leider/coach ontvang je de tegenpartij en de scheidsrechter.
• Als leider/coach draag je zorg voor de kleedkamer, zowel uit als thuis moeten ze netjes worden achter gelaten.
• Als leider/coach ben je verantwoordelijk voor het materiaal zoals bijvoorbeeld de wedstrijdballen etc.
• Als leider/coach ga je niet in tegen het besluit van de scheidsrechter/grensrechter.
• Als leider/coach gebruik je geen alcohol tijdens de wedstrijd.
• Als leider/coach rapporteer je wangedrag of andere problemen voor/tijdens of na de wedstrijd aan het bestuur of bestuur van desbetreffende vereniging.

• Heeft u een voorbeeldfunctie voor de kinderen, geef dus het goede voorbeeld.
• Heeft u respect voor eenieder die betrokken is bij de wedstrijd/training.
• Staat u buiten het veld achter de afrastering en niet op het veld.
• Laat u het trainen en coachen over aan de betreffende personen.
• Mag u ALTIJD POSITIEF aanmoedigen.
• Schreeuwt en/of scheld u niet langs de lijn en gaat u zich niet met de wedstrijd bemoeien in negatieve zin.
• Mag u altijd op/aanmerkingen hebben over de gang van zaken binnen de club bespreek dit dan met het bestuur en/of leider/trainer van het team.
• Helpt u met het vervoer van en naar wedstrijden en het wassen van wedstrijdkleding.
• Helpt u mee met vrijwilligerstaken zoals bijvoorbeeld kantinedienst binnen de vereniging. (zie document vrijwilligerstaken).

Gebruiksrichtlijnen voor het kunstgrasveld: Gelieve strikt de regels te volgen. Dit is van cruciaal belang voor het behoud en de levensduur van het kunstgrasveld. Trainers en leiders worden vriendelijk verzocht ervoor te zorgen dat de regels worden nageleefd, zowel door de eigen leden als door onze gasten.

De instructiekaart kun je hieronder downloaden als PDF. Jouw medewerking wordt zeer gewaardeerd.

> PDF Instructiekaart Gebruik Kunstgrasveld

 

fistpunch-logo-white
gamepad-logo-white
gamefuel-logo-white
gamer-corp-white
themefusion-logo-white

Vrijwilligerstaken v.v.HAAFTEN

Vele handen maken licht werk! Dit geldt ook bij onze Voetbalvereniging.
Om alle taken voor eenieder aantrekkelijk en leuk te houden, vragen we medewerking van de ouders en leden.

Voor welke taak mogen wij je benaderen voor ongeveer 1x in de zes à acht weken ?

Meld je aan als vrijwilliger

Voor welke taak mogen wij je benaderen voor ongeveer 1x in de zes à acht weken ?

Aanmeldformulier

Aanmelden als verenigingslid of voetballer? Dat doe je hier!

Bestuur en commissies

AES LIVESTREAM

Hoofdbestuur

Voorzitter
Vacature, Haaften
secretaris@vvhaaften.nl

Secretaris
Heleen de Wit, Haaften
secretaris@vvhaaften.nl

Penningmeester
Vacature, gerchris@upcmail.nl

Algemeen
Arie de Jongh, Haaften
wilmaariejongh1@gmail.com

Algemeen
Rianne van Schijndel, Haaften

Jeugdzaken
Maarten Mans, Haaften
jeugdvvhaaften@gmail.com

Activiteiten
Tom Wigmans, Haaften
tomwigmans14@gmail.com

Wedstrijdsecretariaat
Yvette Hurkmans, Haaften
hurkmans.y@hotmail.com
06 45 85 32 78

Jeugdcommissie

Afgevaardigde Bestuur
Rianne van Schijndel, Haaften

Contactpersoon Junioren/Pupillen
Angelien van Dooijeweert, Haaften

Contactpersoon Junioren
Sandór Sajtos, Tuil

Contactpersoon Junioren
Mark van Willigen, Tuil

Contactpersoon Pupillen
Maarten Mans, Haaften

Contactpersoon Pupillen
Lawrence Schey, Haaften

Contactpersoon Pupillen
Kees de Jong, Tuil

Elftalbegeleidingscommissie

Senioren 
Téan van Horssen, Tuil

Senioren 
Anne van Velzen, Haaften

Senioren 
Martin Snoek, Haaften

Kantinecommissie

Aanspreekpunt Kantine (+financiële zaken)
Gerrit van Willigen, Tuil
gerchris@upcmail.nl

Kantinerooster & algemene zaken
Jan van Heusden, Haaften
janvanheusden@hetnet.nl

Onderhoudscommissie

Sponsorcommissie

Algemeen Sponsoring
Arja de Bruin

Algemeen Sponsoring
Edwin Molenaar

Algemeen Sponsoring

Reyer van Dijk

Vragen over sponsoring? Mail dan naar: sponsoringvvhaaften@gmail.com