Beste trainers, coaches, spelers en leden,

Met het aanstaande nieuwe seizoen in het vooruitzicht, delen we vol enthousiasme het gedetailleerde trainingsschema voor het komende seizoen 2023-2024 met jullie. Het samenstellen van dit schema was opnieuw een uitdagende taak, waarbij we rekening hebben moeten houden met diverse factoren, waaronder de beschikbaarheid van trainers, velden en individuele voorkeuren. We willen dan ook een beroep doen op jullie flexibiliteit en begrip.

Jullie medewerking en enthousiasme zijn van onschatbare waarde en vormen de sleutel tot het succes van ons team. Laten we gezamenlijk streven naar een buitengewoon seizoen vol groei en prestaties. Samen zetten we de schouders eronder en maken we er een fantastisch seizoen van!

Met sportieve groet,

Het bestuur.

Trainingsschema 2023 – 2024